Page 10 - KTVNSO42
P. 10

Tiêu điểm

          Sửa các quy định không phù hợp               là vấn đề quan trọng nhất


              Liên tiếp gần đây, các hội thảo về thị trường bất động sản tập trung vào việc
                gỡ các nút thắt quan trọng, đặc biệt là nút thắt về vấn đề pháp lý.
                            THANH XUÂN


                  ại hội thảo mới đây nhất với chủ đề: Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam, Chủ tịch
                  “Giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy HĐQT Công ty đầu tư DVL Ventures, thông tin
              T thị trường bất động sản phát triển”   thêm: từ khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi
              ngày 10/10/2023, TS.Nguyễn Văn Khôi, Chủ  hành đến nay, việc chấp thuận chủ trương đầu
              tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đã một tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với
              lần nữa chỉ rõ những điểm nghẽn lớn nhất của dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đã có
              thị trường bất động sản, trong đó có vấn đề về quyền sử dụng đất nhưng không phải là đất ở
              pháp lý.                  hoặc không có một phần diện tích đất ở không
                Trong gần hai năm qua, thị trường bất động thực hiện được.
              sản xuất hiện nhiều nút thắt khiến doanh nghiệp Theo phản ánh của địa phương và hiệp hội,
              và nhà đầu tư bị suy giảm mạnh. Nhất là từ nửa hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương
              cuối năm 2022, các doanh nghiệp bất động sản mại trên cả nước bị ách tắc, không thể triển khai
              rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi dự án bị thực hiện (trong đó Hà Nội có khoảng 82 dự án,
              đình trệ, dòng tiền bị tắc nghẽn và áp lực trả nợ TP.HCM 126 dự án…) gây thiệt hại cho doanh
              đè nặng. Đặc biệt, tình trạng đình trệ của thị nghiệp, làm sụt giảm nguồn cung dự án và sản
              trường bất động sản thời gian qua còn có sự tác phẩm nhà ở.
              động lớn bởi vướng mắc pháp lý, chiếm đến 70% Ngoài ra, còn hàng loạt vướng mắc liên quan
              khó khăn của các dự án. Theo thông tin từ Bộ đến vấn đề giao đất và thời hạn hoạt động của dự
              Xây dựng, chỉ tính riêng Hà Nội và TP.HCM ước án. Khoản 3 Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020 quy
              khoảng 400 dự án đã kéo dài nhiều năm nhưng định: “Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao
              chưa được giải quyết.           đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được
                                    bàn giao đất, thì thời gian Nhà nước chậm bàn
                                    giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến
              Nhiều vướng mắc
                                    độ thực hiện của dự án đầu tư”.
              về pháp lý
                Liên quan đến thực trạng này, Luật sư   Khoản 1 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-
              Nguyễn Hồng Chung, Ủy viên Ban chấp hành  CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 quy
              Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch định: “...Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết


      14 KINH TẾ VIỆT NAM | Số 42 | Ngày 16/10/2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15